Przepis na recykling śmigieł wg. P.W. Anmet

Wykorzystanie potencjału konstrukcyjnego śmigieł

_____________________

1. Konstrukcje wielkogabarytowe

a) mosty i kładki
b) pomosty
c) pomosty zwodzone
d) słupy i belki konstrukcyjne budynków i budowli
e) szalunki
f) umacniania nasypów i osuwisk
g) słupy mol
h) przejścia dla zwierząt
i) wieże widokowe
j) wzmocnienia konstrukcji budynków (opaski węglowe)

2. Konstrukcje małogabarytowe

a) umacniania nasypów i osuwisk
b) umocnienia zboczy dróg i torowisk
c) elementy małej architektury miejskiej i parkowej
– lampy
– wiaty
– ławki
– leżaki
– kwietniki
– podwyższone grządki warzywne i ziołowe
– boksy śmietnikowe
– wiaty rowerowe / samochodowe

Wykorzystanie potencjału materiałowego kompozytu ze śmigieł
 1. Stworzenie nowego materiału stanowiącego mieszaninę zmielonego śmigła i surowców naturalnych takich jak drewno, włókna roślinne ( można tu wykorzystać inne kompozyty chemoutwardzalne np z łodzi). Materiał jest w trakcie opracowywania w Anmet. Umożliwi wykorzystanie kompozytów na masową skalę zastępując przede wszystkim drewno.
 2. Po okresie użytkowania materiału ze względu na skład nadaje się jako paliwo do spalarni.
Wykorzystanie potencjału materiałowego włókien
 1. Odzysk włókien węglowych w procesie pirolizy
  a) wykonanie włóknin igłowanych z włókien po pirolizie
  b) wykonanie włóknin przeszywanych z włókien po pirolizie
  c) odzysk włókien w postaci ukierunkowanych pasm wg. pomysłu i technologii opracowanej w Anmet
  d) wykonanie z włókien mat kierunkowych przeszywanych
Wykorzystanie potencjału chemicznego materiału żywicy

Produkcja energii cieplnej bezpośrednio z pirolizy  i wykorzystanie jej do celów technologicznych i grzewczo – chłodniczych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu i w samym zakładzie.