page1image14610832

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ANMET” Andrzej Adamcio
67-300 Szprotawa, ul. Koszarowa 6/18 Tel. 68 376 20 03

NIP 924-123-00-77 REGON 971214189

Klauzula informacyjna RODOdotycząca danych osobowych1. Kto jest administratorem Twoich danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, czyli Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anmet Andrzej Adamcio, ul. Koszarowa 6/18 w Szprotawie.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

– w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do dokonywania płatności za towary, zapewnienia obsługi transakcji, obsługireklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– w celu udokumentowania transakcji, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczeniainformacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podpisania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Pozatymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

4. Kontakt z administratorem danych osobowych

Możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adres e-mail: anmet@tlen.pl, a także pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anmet Andrzej Adamcio, ul. Koszarowa 6/18 67-300 Szprotawa

5. Okres przechowywania

Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, przez okres wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat.

6. Pouczenie o prawach

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz realizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres e-mail: anmet@tlen.pl.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń).

8. Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowychnaruszy przepisy o ochronie danych osobowych.