Wdrożenia

_____________________

  • Zaprojektowanie i zbudowanie piły ramowej do cięcia śmigieł w terenie, wraz z systemem zamgławiania i wychwytywania pyłów powstających w trakcie cięcia. Innowacja procesowa / zasięg międzynarodowy
  • Zaprojektowanie i zbudowanie piły ramowej do cięcia śmigieł w zakładzie, wraz z systemem zamgławiania i wychwytywania pyłów powstających w trakcie cięcia w ramach obiegu zamkniętego wody. Innowacja procesowa / zasięg regionalny
  • Zaprojektowanie we współpracy z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego mebli oraz elementów małej architektury wykonywanych ze śmigieł turbin wiatrowych w ramach ich recyklingu, a także wdrożenie i komercjalizacja. Innowacja produktowa / zasięg międzynarodowy
  • Zaprojektowanie i przebadanie kładki rowerowo pieszej opartej konstrukcyjnie na śmigłach turbin wiatrowych w ramach ich recyklingu, we współpracy z Politechniką Rzeszowską, wdrożenie i komercjalizacja. Innowacja produktowa / patent i zasięg międzynarodowy.
  • Zaprojektowanie procesu oraz seria prób w skali laboratoryjnej polegającej na odzyskaniu włókien węglowych z kompozytów z ich udziałem ze śmigieł turbin wiatrowych. Innowacja produktowa / procesowa / zasięg międzynarodowy.
  • Zaprojektowanie i przebadanie rozwiązania polegającego na zastosowaniu śmigieł turbin wiatrowych w ramach ich recyklingu jako bloki geotechniczne do umocnień zboczy i osuwisk, we współpracy z Politechniką Rzeszowską, wdrożenie i komercjalizacja. Innowacja produktowa / patent i zasięg międzynarodowy.
  • Stworzenie i przebadanie nowego rodzaju płyty OSB z udziałem mielonych śmigieł oraz innych kompozytów, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Innowacja produktowa / patent i zasięg międzynarodowy.
  • Stworzenie ekologicznie zrównoważonego bloku konstrukcyjnego z udziałem mielonych odpadów kompozytowych pochodzących ze śmigieł turbin wiatrowych, we współpracy z Ediprecompressi i Cetma. Innowacja produktowa / zasięg międzynarodowy.