Współpraca Naukowa

Swoje prace badawcze prowadzimy z szeregiem uczelni i instytucji:

_____________________

ZUT W Szczecinie

recykling kompozytów na bazie żywic z włóknami szklanymi i węglowymi

BTU Cottbus

zastosowanie włókien węglowych z recyklingu do kompozytów

Politechnika Warszawska

– badania włókien węglowych odzyskanych przez nas w procesie pirolizy.

Politechnika Rzeszowska

– badania wytrzymałości śmigieł jako elementów nośnych mostów pieszo-rowerowych
– badania nad zastosowaniem bloków geotechnicznych ze śmigieł w umacnianiu stoków/zboczy dróg itp.

Politechnika Wrocławska

– badanie nad emisjami i sposobami ich filtrowania przy procesie pirolizy kompozytów.
– badania nad zastosowaniem praktycznym włókien węglowych z recyklingu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

opracowanie metody filtracji wody w procesie cięcia śmigieł

Politechnika Koszalińska

– opracowanie nowego materiału na bazie mielonych śmigieł

Uniwersytet Zielonogórski

– mała architektura