Dlaczego to robimy?

Recykling śmigieł turbin wiatrowych

W naszej firmie dostrzegliśmy narastający od kilku lat problem utylizacji turbin wiatrowych, a dokładniej elementów zbudowanych z kompozytów – w szczególności śmigieł. W kolejnych latach przybywać będzie wiatraków wymagających utylizacji, ponieważ coraz więcej z nich będzie kończyć swój resurs. Wiele elementów wiatraków jak wieża, gondola składają się głównie z metali, dla których proces recyklingu jest już dobrze poznany.

Głównym problemem pozostaje recykling kompozytów, zarówno starszego typu z włóknem szklanym (GFK), jak i kompozytu występującego coraz powszechniej w nowszych typach śmigieł z włóknem węglowym (CFK).

Naszą odpowiedzią na ten problem są opracowane w naszej firmie metody przetwarzania mechanicznego dla kompozytów GFK, oraz termiczne dla kompozytów CFK.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANMET Andrzej Adamcio

Koszarowa 6/18
67-300 Szprotawa

NIP: 924-123-00-77
Regon: 971214189

anmet@tlen.pl

KONTAKT W ZAKRESIE:

- demontaży turbin wiatrowych
- cięcie i recykling śmigieł
- wyroby z przetwarzania śmigieł

Marcin Sobczyk – Koordynator
Telefon: +48 506 126 749
m.sobczyk@anmet.com.pl
marcin.anmet@gmail.com