Obiekty inżynieryjne

Umocnienia zboczy

Umocnienia zboczy i osuwisk przy pomocy bloków geotechnicznych wykonywanych ze śmigieł turbin wiatrowych stanowi patent P.W. Anmet oraz Politechniki Rzeszowskiej.

Galeria