4DD 2022 Wystawa przy współpracy z Instytutem Sztuk Wizualnych, UZ.